Standaardtrajecten

QIT heeft een aantal kant-en-klaar trajecten ontwikkeld die zijn afgestemd op welbepaalde klinische settings, doelgroepen en cliëntproblematieken.

Deze standaardtrajecten hebben een zelfde generieke opbouw: ze bestaan uit specifieke sequenties van proces-, effect- en alliantiemetingen om de complexiteit van therapie te kunnen vatten. Er wordt niet enkel bevraagd of therapie werkt, maar ook wat er werkt (en wat niet) en hoe het precies werkt.

 

De trajecten zijn het resultaat van onderzoek, klinische ervaring en voortdurende uitwisseling met cliënten en hulpverleners. Klinische relevantie, gebruiksvriendelijkheid en wetenschappelijkheid zijn hierbij nauwkeurig  uitgebalanceerd.

Voorbeeld

 OQ-45
Outcome Questionnaire. Bevraagt de aard en ernst van psychisch disfunctioneren.

 

WAV
Work Alliance Questionnaire. Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact. 

 

SBL
Sessiebeoordelingslijst. Vraagt naar helpende, storende & ontbrekende therapie-aspecten.

 

SBL+
Uitgebreide versie van SBL, aangevuld met beoordeling van helpende processen, hoop & verwachting en therapieperspectief.

 

CHANGE Q
Bevraagt (positieve & negatieve) veranderingen die zich hebben voorgedaan sinds de start van therapie. 

We voorzien momenteel de volgende voorgedefinieerde standaardtrajecten:

concept-1868728_1920.jpg

Dit traject is ontwikkeld voor volwassen cliënten die individuele therapie volgen in een ambulante setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 metingen. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

Dit traject is ontwikkeld voor jongeren (12 - 16 jaar) die individuele therapie volgen in een ambulante setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 6 metingen. Zowel voor de jongere als de betrokken ouders zijn vragenlijsten voorzien. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

Dit traject is ontwikkeld voor kinderen (6 - 11 jaar) die individuele therapie volgen in een ambulante setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 6 metingen. Zowel voor het kind als de betrokken ouders zijn vragenlijsten voorzien. 

Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

QIT Ambulant Koppels

Dit traject is ontwikkeld voor koppels die relatietherapie volgen in een ambulante setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 6 metingen. Voor beide partners zijn vragenlijsten voorzien. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid. 

Dit traject is ontwikkeld voor volwassen cliënten die een (semi)residentiële behandeling volgen. De focus ligt niet enkel op de individuele zorgcontacten, maar op het volledige behandelprogramma waarin een team van hulpverleners en ook andere cliënten betrokken zijn.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 metingen. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

Dit traject is ontwikkeld voor gezinnen die gezinstherapie volgen in een ambulante setting.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 6 metingen. Voor alle gezinsleden zijn vragenlijsten voorzien. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid. 

Dit traject is ontwikkeld voor volwassen cliënten met een chronische problematiek die een langdurig traject volgen. De focus ligt op herstelgerichte waarden, zoals 'self-agency', 'empowerment', veerkracht en zingeving.

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 6 metingen. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

Dit traject is ontwikkeld voor volwassen cliënten met een angstproblematiek. De focus van de effectmetingen ligt op angstklachten, in plaats van op globale moeilijkheden. 

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 metingen. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

Dit traject is ontwikkeld voor volwassen cliënten met een vermoeden van burn-out. De focus van de effectmetingen ligt op burn-out klachten, in plaats van op globale moeilijkheden. 

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 metingen. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

Dit traject is ontwikkeld voor volwassen cliënten met een depressieproblematiek. De focus van de effectmetingen ligt op depressieve klachten, in plaats van op globale moeilijkheden. 

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 metingen. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

QIT Middelenafhankelijkheid

Dit traject is ontwikkeld voor volwassen cliënten met een middelenafhankelijkheid. De focus van de effectmetingen ligt op klachten die gepaard gaan met verslaving, in plaats van op globale moeilijkheden. 

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 metingen. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

Dit traject is ontwikkeld voor volwassen cliënten met een paniekstoornis. De focus van de effectmetingen ligt op paniekklachten, in plaats van op globale moeilijkheden. 

De trajectbalk toont de selectie en sequentie van vragenlijsten voor de eerste 8 metingen. Aansluitend worden dezelfde vragenlijsten geprogrammeerd, maar meer gespreid.

Trajecten op maat

Omdat therapie maatwerk is, kan je manueel aanpassingen doen aan de trajectstructuur: geprogrammeerde vragenlijsten kunnen worden weggelaten of toegevoegd en de frequentie ervan kan worden gewijzigd. 

Op niveau van een organisatie kunnen ook eigen trajecten worden ontwikkeld, in samenwerking met ons team van developers. 

Feedbackgerichte therapie heeft dubbel effect

"Het helpt zowel de therapeut als de cliënt om stil te staan bij de ervaring van de sessie en waar nodig bij te sturen. Het zorgt ervoor dat moeilijkere thema's meer bespreekbaar worden" 

EL