Trajecten

De trajectbalk visualiseert het behandeltraject van de cliënt. Therapie is immers uniek en gelaagd. Aan een traject kunnen verschillende therapeutische activiteiten worden toegevoegd: sessies, notities, vragenlijsten, rapporten, oefeningen of een overleg. Hieronder lichten we deze activiteiten toe.

therapie traject platform psycholoog
Digitale sessie psycholoog

SESSIES

Sessies tussen therapeut en cliënt zijn het hart van het therapieproces. Ze kunnen fysiek of online plaatsvinden en passen op een logische manier in het traject en de overkoepelende agenda.

Online sessie

Fysieke sessie

Notities psycholoog

NOTITIES

Bij elke sessie is er de mogelijkheid om notities te maken (of foto-, pdf-, word-, audio- & videobestanden op te laden) over inhoudelijke, praktische of procesmatige aspecten. Om deontologische redenen, kan de therapeut deze buiten het inzagerecht van de cliënt of collega’s houden.

logo QIT

Ontgrendelde notities zijn zichtbaar voor hulpverleners met wie je het dossier hebt gedeeld. 

Vergrendelde notities zijn nooit toegankelijk wanneer je een cliënt deelt met een andere hulpverlener. 

Sync psycholoog

OVERLEG

QIT online zet ten volle in op een vlotte en veilige samenwerking tussen zorgverleners. Overlegmomenten, zoals supervisie, intervisie, interdisciplinaire afstemming,... kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het trajectoverzicht en gedocumenteerd worden met notities of digitale bestanden (zoals verslagen, attesten, mails,...)

QIT logo
Vragenlijst psycholoog

VRAGENLIJSTEN

Een uitgebreide bibliotheek van meer dan 130 vragenlijsten is beschikbaar voor diverse doeleinden: psychodiagnostiek, screening, proces en outcome monitoring, cliënttevredenheid. Er zijn vragenlijsten voor volwassenen, kinderen, jongeren, koppels, ouders, gezinnen en hulpverleners. Een brede waaier van relevante therapie-aspecten is vertegenwoordigd, zoals:

algemeen functioneren

risico op drop-out

specifieke moeilijkheden

kwaliteit van de werkalliantie 

helpende en storende processen

Rapport psycholoog
QIT logo

RAPPORTEN

De antwoorden van de cliënt worden in realtime gecapteerd in een overzichtelijk feedbackrapport. Het geeft je meteen de juiste informatie over cruciale evoluties en belangrijke aandachtspunten. Scores worden automatisch berekend en geduid door ze te vergelijken met de referentiegroep. Een spreidingstabel of evolutiegrafiek geeft meer inzicht in het procesverloop. Het helpt jou en je cliënt om de vinger aan de pols te houden en het proces zo nodig bij te sturen. 

Modules psychologue
new_feature_dutch.png

MODULES

In overleg met de zorgverlener kunnen deze modules worden toegevoegd aan het zorgproces. Zij kunnen de cliënt meer inzicht geven in processen die bij de therapie komen kijken of ze kunnen de cliënt extra handvatten geven om met bepaalde zaken aan de slag te gaan. De modules zijn zo opgebouwd dat de cliënt ze in eigen tempo en in de volgorde die het beste bij zijn/haar voorkeuren en behoeften past, kan doorlopen.

Oefening psycholoog

OEFENINGEN

Online zelfhulp kan het reguliere zorgaanbod aanvullen en versterken. Cliënten worden gestimuleerd om zelf meer de handen uit de mouwen te steken en therapeutische winst kan op die manier meer worden verzilverd. 

Vruchtbare veranderingsprocessen blijken pas echt tot volle bloei te komen als de wijsheid van cliënten gecombineerd wordt met de expertise van de therapeut. Het geeft cliënten meer eigenaarschap, wat versterkend werkt voor de zelfexploratie en het uitproberen van nieuw gedrag en nieuw ontdekte belevingen. Empowerment is hier het sleutelwoord. 

We ontvangen je met plezier in de QIT community