De trajectbalk visualiseert het behandeltraject van de cliënt. Therapie is immers uniek en gelaagd. Aan een traject kunnen verschillende therapeutische activiteiten worden toegevoegd: sessies, notities, vragenlijsten, rapporten, taken en syncs. Hieronder lichten we deze activiteiten toe.

Frame 3055.png

Trajecten

im_session.png

Sessies

Sessies tussen therapeut en cliënt zijn het hart van het therapieproces. Ze kunnen fysiek of online plaatsvinden en passen op een logische manier in het traject en de overkoepelende agenda.

Fysieke sessies

Online sessies

Notities

Bij elke sessie is er de mogelijkheid om notities te maken (of audio- & videobestanden op te laden) over inhoudelijke, praktische of procesmatige aspecten. Om deontologische redenen, kan de therapeut deze buiten het inzagerecht van de cliënt of collega’s houden.

Vergrendelde notities zijn nooit toegankelijk wanneer je een cliënt deelt met een andere hulpverlener. 

Ontgrendelde notities zijn zichtbaar voor hulpverleners met wie je het dossier hebt gedeeld. 

bg_top.png

Vragenlijsten

Een uitgebreide bibliotheek van meer dan 130 vragenlijsten is beschikbaar voor diverse doeleinden: psychodiagnostiek, screening, proces en outcome monitoring, cliënttevredenheid. Er zijn vragenlijsten voor volwassenen, kinderen, jongeren, koppels, ouders, gezinnen en hulpverleners. Een brede waaier van relevante therapie-aspecten is vertegenwoordigd, zoals:

 

  • algemeen functioneren 

  • specifieke moeilijkheden 

  • helpende en storende processen  

  • risico op drop-out 

  • kwaliteit van de werkalliantie 

Rapporten

De antwoorden van de cliënt worden in realtime gecapteerd in een overzichtelijk feedbackrapport. Het geeft je meteen de juiste informatie over cruciale evoluties en belangrijke aandachtspunten. Scores worden automatisch berekend en geduid door ze te vergelijken met de referentiegroep. Een spreidingstabel of evolutiegrafiek geeft meer inzicht in het procesverloop. Het helpt jou en je cliënt om de vinger aan de pols te houden en het proces zo nodig bij te sturen. 

Group 604.png
S4.png

Taken

Online zelfhulp kan het reguliere zorgaanbod aanvullen en versterken. Cliënten worden gestimuleerd om zelf meer de handen uit de mouwen te steken en therapeutische winst kan op die manier meer worden verzilverd. 

Vruchtbare veranderingsprocessen blijken pas echt tot volle bloei te komen als de wijsheid van cliënten gecombineerd wordt met de expertise van de therapeut. Het geeft cliënten meer eigenaarschap, wat versterkend werkt voor de zelfexploratie en het uitproberen van nieuw gedrag en nieuw ontdekte belevingen. Empowerment is hier het sleutelwoord. 

Lees meer in onze blogpost.

image.png

Overleg

QIT online zet ten volle in op een vlotte en veilige samenwerking tussen zorgverleners. Overlegmomenten, zoals supervisie, intervisie, interdisciplinaire afstemming,... kunnen eenvoudig worden toegevoegd aan het trajectoverzicht en gedocumenteerd worden met notities of digitale bestanden (zoals verslagen, attesten, mails,...)

We ontvangen je met plezier in de QIT community

Registreer je hier voor een interactieve demo sessie waar we je het Qit online platform tonen