Algemene voorwaarden QIT online

(Laatste update 25/05/2021)

QIT online is een webtoepassing die ontwikkeld is door QIT bvba, gevestigd te Koning Albertlaan 104, 3010 Kessel-Lo België. De toepassing stelt hulpverleners in staat om de voortgang in therapie systematisch op te volgen en de afstemming met cliënten te optimaliseren. Op regelmatige basis tijdens het therapietraject zullen aan de cliënt bepaalde vragenlijsten worden aangeboden, afhankelijk van het traject dat wordt geselecteerd voor een cliënt(systeem).

De keuze van vragenlijsten en de afnamefrequentie zijn het resultaat van uitgebreid klinisch en wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast kunnen extra vragenlijsten worden geselecteerd uit de online bibliotheek. Aanpassingen van het traject zijn mogelijk in functie van de specifieke therapeutische context.

Er zijn 3 types van actoren op het platform QIT online:

We verwijzen ook graag naar de volgende documentatie:

QIT online behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren aan deze en alle policies en verbindt zich ertoe daarover ten gepaste tijde te communiceren naar haar gebruikers.

Met warme groet,

Quality In Treatment BVBA (hierna "QIT" genoemd)

Maatschappelijke zetel: Koning Albertlaan 104, 3010 Leuven (België)

Ingeschreven in KBO onder nummer 0525.829.575