Voorwaarden cliënt en personen in het cliëntsysteem

Laatste update 6 september 2021

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het digitaal platform QIT online door jou als Cliënt en door alle andere personen die in jouw Cliëntsysteem zijn opgenomen.

  • Onder Cliënt verstaan wij de natuurlijke persoon van en over wie door de Hulpverlener gegevens worden verwerkt.

  • Onder Personen in het Cliëntsysteem verstaan wij alle natuurlijke personen die actief bij de behandeling betrokken zijn en die op periodieke basis input leveren bij de behandeling, zodat ook van en over hen gegevens worden verwerkt.

1. Algemeen – de verwerking van persoonsgegevens


De persoonsgegevens die de Cliënt en de personen in het Cliëntsysteem aan de Hulpverlener verstrekken, via het digitaal platform QIT online, worden verwerkt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst die de Cliënt met de Hulpverlener aangaat bij het verlenen van de therapie. Voor de gegevens over personen in het Cliëntsysteem is de verwerking gebaseerd op hun uitdrukkelijke toestemming.
2. Uitdrukkelijke toestemming voor verwerking gezondheidsgegevens


Voor deze verwerking is het noodzakelijk om gegevens te verwerken die de gezondheid van de Cliënt betreffen. De Cliënt stemt uitdrukkelijk in met de verwerking van deze gezondheidsgegevens door de Hulpverlener door het voor toestemming voorziene vakje aan het einde van deze gebruiksvoorwaarden aan te vinken. Toestemming is een absolute voorwaarde voor de verwerking van de gegevens in QIT online. Het ontbreken van de toestemming laat de verwerking niet toe. Personen in het Cliëntsysteem moeten altijd uitdrukkelijk toestemmen in de verwerking van hun gegevens door de Hulpverlener. Ook dit gebeurt door het voor toestemming voorziene vakje aan het einde van deze gebruiksvoorwaarden aan te vinken. Deze toestemming is een absolute voorwaarde voor de verwerking van de gegevens in QIT online. Het ontbreken van de toestemming laat de verwerking niet toe.
3. Verwerking van de gegevens door de Organisatie


De administratieve gegevens worden ook verwerkt door de Organisatie waartoe de Hulpverlener behoort, met het oog op de coördinerende activiteiten. De gegevens kunnen ook, na anonimisering, door de Organisatie worden gebruikt om overzichtsrapporten op te stellen.
4. Rol van QIT bv als verwerker


De gegevens worden opgenomen in het digitaal platform QIT online dat ontwikkeld is door QIT bv. Door te kiezen voor dit platform is de Hulpverlener, samen met de Organisatie (voor de administratieve gegevens), verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevens die hierin worden opgenomen. De rol van QIT bv is beperkt tot verwerker, wat inhoudt dat het instaat voor de technische uitvoering van de verwerking van de gegevens volgens de instructies van de Hulpverlener.
5. Beveiliging & verantwoordelijkheid


Het platform QIT online wordt op een passende manier beveiligd. De toegang ertoe wordt gewaarborgd door een versleutelde https-verbinding en gepersonaliseerde login. QIT online wordt gehost bij Digital Ocean, een hosting provider die ISO 27001 gecertificeerd is en zodoende beantwoordt aan de vereisten inzake ISMS (Information Security Management System), zodat het uitgebreide garanties levert op gebied van kwaliteit, veiligheid en bescherming van de privacy.
6. Delen van gegevens over Cliënten en Cliëntsystemen tussen Hulpverleners


Het is mogelijk dat een Hulpverlener de gegevens van Cliënten en personen in het Cliëntsystemen wil delen met andere hulpverleners. Dit is mogelijk onder de volgende voorwaarden: ​De andere Hulpverlener(s) moet(en) een account hebben op het platform QIT online. - Het delen van de gegevens moet noodzakelijk zijn voor het cliënttraject. - Het delen van de gegevens laat de ontvanger enkel toe de gegevens te lezen. Aanpassing of aanvulling van de gegevens is niet mogelijk. - De Cliënt en de personen in het Cliëntsysteem worden geïnformeerd over de deling en hebben de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten.
7. Overdracht van gegevens over Cliënten en Cliëntsystemen naar andere Hulpverleners


Het is mogelijk dat een Hulpverlener de gegevens van Cliënten en personen in het Cliëntsystemen wil overdragen naar andere hulpverleners. Dit is mogelijk onder de volgende voorwaarden: - De andere Hulpverlener(s) moet(en) een account hebben op het digitaal platform QIT online. - Het delen van de gegevens moet noodzakelijk zijn voor het cliënttraject. - Bij overdracht van de gegevens wordt de verantwoordelijkheid voor het volledige beheer van het cliëntdossier integraal overgedragen naar de andere Hulpverlener. - De Cliënt en de personen in het Cliëntsysteem moeten toestemmen in de overdracht door uitdrukkelijk toe te stemmen met/in de verwerking door de andere Hulpverlener.
8. Uitoefening van de rechten ten aanzien van de Hulpverlener en/of Organisatie


De Cliënt en de personen in het Cliëntsysteem kunnen de rechten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming hem of haar toekent, uitoefenen bij de Hulpverlener en/of de Organisatie, afhankelijk van de gegevens waarover het gaat. Cliënten die deze voorwaarden goedkeuren tijdens de registratie van hun account gaan er mee akkoord dat gezondheidsgegevens over hun zullen worden gebruikt op het platform QIT online.

Gefeliciteerd, je hebt het gehaald! 👏

Dit waren onze algemene voorwaarden. Heb je vragen of is er iets onduidelijk? Stuur dan een mailtje naar info@qit.online en wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.

​QIT bv kan de voorwaarden voor het gebruik van het digitaal platform QIT online aanpassen. Het zal in dat geval de Hulpverlener(s) hiervan via mail informeren.