Β 

Anders gezegd, de kleine lettertjes πŸ”

Algemene Voorwaarden QIT

​

​

Laatste update 6 september 2021

Hey, aangename kennismaking! πŸ‘‹

 

Vooraleer we van start gaan moeten we een aantal zaken verhelderen…

 

Indien we “wij” gebruiken in de aanstaande paragrafen, dan bedoelen we QIT en/of het team van QIT.

 

Indien we “je” of “jou” gebruiken, dan bedoelen we iedereen die gebruik maakt van het platform QIT online. Op deze manier houden we de zaken informeel want binnen QIT maken we allemaal deel uit van één bruisende community.

 

In het onderstaande document hebben we uitgeschreven hoe wij omgaan met al onze gebruikers. De officiële naam hiervoor is “Algemene voorwaarden”. Meestal zijn deze zeer formeel en moeilijk te begrijpen. Wij hebben er echter voor gezorgd dat je niet moet afgestudeerd zijn als advocaat om onze voorwaarden te begrijpen. Dus neem er een koffietje bij en geniet van onze “Algemene voorwaarden”!

Wie zijn we?

​

QIT online is een webtoepassing die zorgverleners en cliënten helpt om het therapietraject ordelijk en inzichtelijk te maken. Dit doen we door verschillende academisch geverifieerde trajectactiviteiten aan te bieden: (beeldbel)sessies om het contact tussen zorgverlener en cliënt te documenteren, overleg om een gesprek tussen verschillende zorgverleners te noteren, vragenlijsten voor proces en outcome monitoring en doe-het-zelf taken ter ondersteuning van de therapie.

​

De keuze en afnamefrequentie van de vragenlijsten in onze standaardtrajecten zijn het resultaat van uitgebreid klinisch en wetenschappelijk onderzoek. De hulpverlener kan hier echter ten allen tijde van afwijken en behoudt de volledige controle over het traject.

​

Maar wie zijn we echt?

​

QIT online is een webtoepassing die ontwikkeld is door QIT bv, gevestigd te Koning Albertlaan 104, 3010 Kessel-Lo België.

Ons ondernemingsnummer is 0525.829.575.

Onze website is www.qit.online

​

Wie ben jij?

​

Binnen QIT online hebben we 3 verschillende types van actoren, klik op het icoontje dat voor jou van toepassing is:

​

​

​

Aangename kennismaking!
 

Heb jij nog vragen, opmerkingen of tips? Dan kan je ons altijd contacteren door een berichtje te sturen naar info@qit.online of door rechtstreeks te antwoorden op onze chatbot rechts beneden op je scherm. Wij antwoorden zo snel mogelijk!

 

Verder verwijzen we je ook nog graag door naar volgende documentatie:

​

​

​En willen we je laten weten dat wij ons het recht behouden om wijzigingen door te voeren aan deze en alle policies en verbinden ons ertoe daarover ten gepaste tijde te communiceren naar onze gebruikers.

​

​

Met warme groet,

​

Quality In Treatment bv

​

​

 

Β