Metingen

Om een accurate inschatting te maken van het verloop van de therapie of het functioneren van de cliënt kunnen metingen worden toegevoegd aan het traject. Door het systematisch verzamelen van feedback wordt de kwaliteit van de therapie geoptimaliseerd en krijgt de cliënt een expliciete stem

Meer weten? Lees onze blogpost

Nele stinckens,

PhD

Onderzoek heeft aangetoond dat... 

  • De zelfsturing van de cliënt, zgn. ‘self-agency’, het meest centrale vehikel tot verandering in therapie is

  • Het systematisch verzamelen van cliëntfeedback de kwaliteit van therapie verbetert en het aantal drop-outs vermindert

  • Het monitoren van het therapieproces het competentiegevoel van therapeuten bevordert

Vragenlijsten

QIT online beschikt over een uitgebreide bibliotheek van vragenlijsten voor psychodiagnostiek, proces- en outcome metingen, tevredenheid over therapie en de kwaliteit van de werkalliantie. In de overzichtscatalogus vind je meer toelichting over inhoud, focus, doel, doelgroep,... per vragenlijst. Je krijgt ook inzage in de afzonderlijke vragen.

Vind je de gewenste vragenlijsten niet terug in de bibliotheek of wil je eigen vragenlijsten ontwerpen ? Geen probleem. Samen met ons team van developers bekijken we hoe de vragenlijsten van je keuze geïmplementeerd kunnen worden in QIT online. 

Rapporten

De antwoorden van je cliënt worden in realtime gecapteerd in een overzichtelijk feedbackrapport. Het geeft je meteen de  juiste informatie over cruciale evoluties en belangrijke aandachtspunten. Scores worden automatisch berekend en geduid door ze te vergelijken met de referentiegroep. Een spreidingstabel of evolutiegrafiek geeft meer inzicht in het procesverloop. Het helpt jou en je cliënt om de vinger aan de pols te houden en het proces zo nodig bij te sturen.