Dossiers

QIT online zorgt voor het elektronisch patiëntendossier (EPD) met alle moderne functionaliteiten: overzichtelijk, makkelijk doorzoekbaar, toegankelijk via eender welk toestel met internetverbinding en volledig GDPR-proof. Het elektronisch patiëntendossier (EPD) is volledig in lijn met de Kwaliteitswet. 

 

Per dossier kan je alle informatie bundelen die in het kader van de Kwaliteitswet voor psychologen en psychotherapeuten vereist is. Bepaalde onderdelen van het dossier zijn  ook voor de cliënt zichtbaar en kunnen bij de eerste inlog worden ingevuld of later worden aangevuld. Het samenstellen van het dossier gebeurt in co-creatie. Postsessie notities zijn daarentegen onzichtbaar voor de cliënt.

EPD Elektronisch Patiënten Dossier psycholoog
Overzicht Dossiers psycholoog

ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER

Van zodra je inlogt, krijg je een helder overzicht van je actief cliëntenbestand waarbij relevante contact- en zorggegevens meteen voorhanden zijn. Notificaties signaleren als er recente activiteiten hebben plaats gevonden in het gedeeld dossier.  

 

Voor groepspraktijken of grotere centra kan de dossierkast ook worden ingericht op organisatieniveau: de coördinator heeft op elk moment een heldere kijk op welke cliënten bij de betrokken hulpverleners in begeleiding zijn, uiteraard zonder toegang te hebben tot het individuele cliëntdossier. 

De context waarin psychotherapie plaatsvindt, is veelzijdig: cliënten kunnen individueel, samen met hun partner of gezin of in groep een traject volgen. Dossiers kunnen om die reden gekoppeld worden aan één of meerdere personen.

QIT logo
Cliëntdossier psycholoog

DOSSIERS BEVATTEN ALLE VEREISTE INFORMATIE

Per dossier kan je alle informatie bundelen die in het kader van de Kwaliteitswet voor psychologen vereist is: persoons- en behandelgegevens, chronologisch overzicht verstrekte zorg, attesten en verslagen, betrokken zorgfiguren,…

 

Bepaalde onderdelen van het dossier zijn  ook voor de cliënt zichtbaar en kunnen bij de eerste inlog worden ingevuld of later worden aangevuld. Het samenstellen van het dossier gebeurt in co-creatie.

Delen document psycholoog

UITWISSELING DOCUMENTEN

De software van QIT online biedt een veilig en GDPR-proof kanaal om de in- en uitgaande communicatie met je cliënten en andere betrokkenen te verzorgen: verslagen, attesten, betalingsbewijzen,... kunnen rechtstreeks online gedeeld worden en worden automatisch bijgehouden in de documentenmap.

Een bibliotheek is beschikbaar van standaarddocumenten en veelgebruikte formulieren voor attestering, verslaggeving, rapportering, terugbetaling ziekteverzekering, … Deze documenten kunnen gepersonaliseerd worden met eigen logo, header en footer. Er is ook de mogelijkheid om eigen templates toe te voegen.

Berichten psycholoog

BERICHTEN

Het is mogelijk om via QIT online rechtstreeks berichten te sturen naar je cliënten. Kort nog even afstemmen, een afspraak verzetten of tussendoor polshoogte nemen: het was nog nooit zo gemakkelijk.

QIT logo
Agenda psycholoog

Sessies die zijn toegevoegd aan een individueel cliënttraject, verschijnen automatisch in je agenda als therapeut. De geplande sessies zijn ook zichtbaar voor cliënten, met vermelding van datum, tijdstip en locatie of videolink. Zo kunnen zij zelf op elk moment checken wanneer en waar zij precies verwacht worden.

Betrokkenen familie dossier psycholoog

BETROKKENEN

Met QIT kan je andere betrokkenen (zoals ouder, coach of zorgleerkracht) aan een dossier toe te voegen. Zij kunnen dan (bepaalde delen van) het traject mee opvolgen en ook vragenlijsten of documenten opgestuurd krijgen.

QIT logo
Delen psychologische dossiers

CLIËNTDOSSIERS DELEN EN OVERDRAGEN

Cliëntendossiers kunnen worden gedeeld tussen zorgverleners die een QIT-account hebben. Bij een overdracht wordt het beheer van een dossier overgedragen aan een andere zorgaanbieder. Een vlotte samenwerking bevordert de kwaliteit en continuïteit van de zorg. Dit gebeurt altijd transparant, met kennis van de opdrachtgever. 

eHealthbox psycholoog

eHEALTHBOX INTEGRATIE

We vinden het essentieel dat QIT online verbinding maakt met de softwaretools waarmee je al werkt. Deze integraties zijn nog in opbouw, maar de nodige API-fundamenten zijn gelegd voor een open, veilige uitwisseling om systemen te creëren die elkaar versterken.Met QIT werken we aan integratie met andere softwaretools, een koppeling met de eHealthBox zal bijvoorbeeld binnenkort mogelijk zijn.

We ontvangen je met plezier in de QIT community