Privacy Policy QIT online
Laatste update 7 september 2021

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort als AVG (in het Engels de General Data Protection Regulation, afgekort als GDPR) legt het juridisch kader vast ter bescherming van natuurlijke personen in de EU bij de verwerking van hun persoonsgegevens. Dit houdt in dat organisaties en ondernemingen die persoonsgegevens verwerken van natuurlijke personen die verblijven in de EU, verplicht zijn om, ongeacht of ze zelf in of buiten de EU zijn gevestigd, te voldoen aan de bepalingen hiervan.

Bijgevolg moet ook QIT deze regelgeving naleven. Op deze pagina lichten we kort toe wat QIT doet met het oog op de naleving van de AVG.

Uitgangspunt is dat QIT, ongeacht de rol die het vervult, de rechten van natuurlijke personen bij gegevensverwerking respecteert en zich inzet om de persoonsgegevens die het verwerkt, te beschermen. Daarbij is het wel van belang om te weten welke rol QIT vervult. Die rol is immers dubbel en houdt concreet in dat de inspanningen anders zijn.

QIT als verwerker (ten behoeve van andere verwerkingsverantwoordelijken)

De belangrijkste activiteit van QIT bestaat erin om applicaties aan te bieden aan andere ondernemingen, overheden en organisaties zodat zij beter en efficiënter persoonsgegevens kunnen verwerken. Daarbij vervult QIT de rol van verwerker van persoonsgegevens. Dat betekent concreet dat de gebruikers van onze applicaties, onze klanten, altijd verwerkingsverantwoordelijken zijn en blijven. Zij zijn het die het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepalen en daarbij onder meer beroep doen op de applicaties die QIT ontwikkelt en aanbiedt. Als zodanig komt het aan hen toe om ervoor te zorgen dat ze de gegevens van hun cliënten op een correcte manier, d.i. in overeenstemming met de AVG, verwerken. De gebruikers van QIT moeten er daarbij met name voor zorgen dat zij een verwerkersovereenkomst hebben met de verwerkers waar zij beroep op doen, zoals QIT.

QIT van zijn kant moet ervoor zorgen dat het de nodige maatregelen neemt om zijn gebruikers bij te staan en te ondersteunen bij de uitvoering van de activiteiten waarvoor ze (mede) op QIT beroep doen. Die maatregelen worden nader omschreven in het verwerkingscharter van QIT.

QIT als verwerkingsverantwoordelijke

Daarnaast is QIT zelf ook een verwerkingsverantwoordelijke, met name voor de gegevens over (de vertegenwoordigers en contactpersonen van) haar gebruikers, prospecten en leveranciers. Hiervoor is een beleid opgesteld dat u hieronder kan vinden.

Een veilige en beveiligde verwerking

Welke rol QIT ook vervult, het zorgt ervoor dat de gegevens en verwerkingen voldoende beveiligd zijn in functie van de risico’s, in overeenstemming met wat de AVG voorschrijft. Een algemeen overzicht van de beveiligingsmaatregelen vindt u via onderstaande link.​

QIT behoudt zich het recht om wijzigingen door te voeren aan deze en alle policies en verbindt zich ertoe daarover ten gepaste tijde te communiceren naar haar gebruikers.