Nieuwe Module: Mijn lichaam als bondgenoot

Lynn Van den Eynde en Claude MissiaenDeze module helpt cliënten op weg om (opnieuw) verbinding te maken met hun lichaam en meer aandacht te besteden aan de signalen die het geeft. Ze ontdekken op welke manier ze zorg kunnen dragen voor hun lichaam. Via teksten, filmpjes, oefeningen en reflectie-opdrachten leren cliënten hun lichaam ervaren als een bron van rust, kracht, vitaliteit en wijsheid. Cliënten krijgen gaandeweg meer inzicht in zichzelf en de werking van hun lichaam en geest. Ze worden ook uitgenodigd om op zoek te gaan naar een levensstijl die recht doet aan (de grenzen van) hun lichaam.


Inhoudelijk is de module geïnspireerd op de neuropsychologie, lichaamsgerichte psychotherapie, gezondheidspsychologie, focusing-georiënteerde psychotherapie en methodieken uit de mindfulness-based therapie en yoga.

Waarom is deze module belangrijk?

Verbinding met het lichaam is cruciaal voor onze fysieke én psychische gezondheid. Lichaam en geest zijn immers sterk verbonden en beïnvloeden elkaar wederzijds. Zo heeft onderzoek uitgewezen dat er een duidelijk verband bestaat tussen fysieke activiteit en het verlichten van depressieve gevoelens en het versterken van mentale veerkracht.Ook geeft het lichaam voortdurend signalen, zowel van fysieke aard, als van meer subtiele, psychologische aard. Het lichaam is immers meer dan enkel en alleen een fysiologische machine; het is ook een bron van wijsheid en een plek waar onze emoties huizen. Via al deze signalen vertelt het lichaam ons hoe het met ons gaat, wat we op dit moment nodig hebben, wat ons energie geeft, waar onze grenzen liggen,... Het lichaam heeft dus iets boeiends te vertellen, als we bereid zijn om er naar te luisteren. Wanneer we goed in contact staan met ons lichaam zijn we meer in balans en ervaren we meer innerlijke kracht. Maar wanneer we de signalen van het lichaam uit het oog verliezen of er ongevoelig voor worden, dan betalen we daar op de duur een (hoge) prijs voor. Dan moet het lichaam schreeuwen om gehoord te worden, met heel wat lichamelijke en psychische klachten tot gevolg. We kunnen dus maar beter luisteren naar het fluisteren van het lichaam. Kortom, werken aan mentaal welzijn kan niet los gezien worden van zorg voor en verbinding met het lichaam.

Hoe kan deze module cliënten helpen?

Heel wat cliënten zijn het contact met hun lichaam kwijt geraakt of hebben pas oog voor de signalen als ze zich ziek of ellendig voelen. Cliënten ervaren vaak spanning en (chronische) stress of zijn uit balans, wat aanleiding kan geven tot de ontwikkeling van allerlei klachten. Wanneer cliënten leren om die balans tussen rust en actie te herstellen en goed zorg te dragen voor hun fysieke gezondheid (bijvoorbeeld door voldoende beweging, goede nachtrust, tijd voor ontspanning, gezonde en gevarieerde voeding,...), dan komt dat hun mentaal welbevinden erg ten goede. Deze module kan cliënten helpen om meer toegang te krijgen tot de (emotionele) wijsheid van hun lichaam zodat ze optimaler kunnen navigeren doorheen hun leven.

Waaruit is deze module opgebouwd?

In 4 opeenvolgende secties leren cliënten meer lichaamsbewustzijn te ontwikkelen. Ze leren verbinding maken met hun lichaam, met aandacht voor de signalen die het geeft. Cliënten leren op welke manier lichaam en geest verbonden zijn en hoe ze meer zorg kunnen dragen voor zowel hun fysieke als hun mentale gezondheid.

Elke sectie bestaat uit verschillende bouwstenen. Dit kunnen teksten, oefeningen, filmpjes of reflectie-opdrachten zijn. Ze bieden verschillende ingangspoorten om met de onderliggende processen aan de slag te gaan. De secties kunnen op eigen tempo worden doorlopen en in de volgorde die het best aansluit bij de voorkeur en behoefte van de cliënt.


Sectie 1: Bewust worden van je lichaam

Sectie 2: Je lichaam als bron van rust en herstel

Sectie 3: Je lichaam als bron van kracht en energie

Sectie 4: Je lichaam als bron van wijsheid en verandering


Hoe kan je deze module combineren met therapie?

Als hulpverlener kan je deze module eenvoudig toevoegen aan het zorgtraject van de cliënt. Op basis van je inschatting van het proces en de persoonlijkheid van de cliënt kan je de cliënt gericht verwijzen naar een bepaalde sectie of een specifieke bouwsteen. De cliënt kan zijn/haar ‘huiswerk’ met jou delen door het op te laden in QIT online of in uitgeprinte vorm mee te nemen naar de sessie. Op die manier krijgt therapie een echt blended karakter!Wil je weten hoe je deze module kan toevoegen aan een therapietraject? Lees hier hoe je te werk gaat.


Zoek je inspiratie voor hoe je online zelfhulp kan integreren in je therapiepraktijk of wens je meer informatie over een specifieke module? Neem zeker een kijkje op onze agenda en schrijf je in voor één van onze webinars rond blended care.We are happy to welcome you in the QIT community

qit online app preview