Nieuwe Module: Emoties als kompas

Er is een weer een nieuwe module beschikbaar in de QIT-bibliotheek!


Deze module helpt cliënten om te (her)ontdekken hoe hun emoties hen kunnen gidsen in het omgaan met zichzelf en met anderen en hoe ze sturing kunnen helpen geven aan hun leven. Via teksten, filmpjes, oefeningen en reflectie-opdrachten leren cliënten hun emoties (opnieuw) op een constructieve manier in te zetten. Ze worden stap-voor-stap uitgenodigd om op een evenwichtige manier verbinding te maken met het volledig palet van emoties.
Inhoudelijk is de module geïnspireerd op de Emotion-Focused Therapie, de Focusing-georiënteerde psychotherapie en methodieken uit de Mindfulness-Based Therapie en de Dialectische Gedragstherapie.


Waarom is deze module belangrijk?

Emoties maken vaak de kern uit van veranderingsprocessen in psychotherapie, zoals herhaaldelijk in wetenschappelijk onderzoek is aangetoond. En dit hoeft ook niet te verwonderen. Emoties geven niet enkel kleur aan het menselijk bestaan, ze helpen ons ook te (over)leven. Ze onthullen wat voor ons aangenaam, spannend, gevaarlijk, pijnlijk of ontregelend is. Ze helpen ons belangrijke beslissingen te nemen en snel en doelgericht het juiste te doen. Ze organiseren ook onze interactie en communicatie met de mensen rondom ons. Emoties bevatten met andere woorden cruciale informatie om het contact met onze binnen- en buitenwereld in goede banen te leiden.


Hoe kan deze module cliënten helpen?

Veel cliënten zijn het contact met hun emotioneel kompas kwijtgeraakt. Ze leven vooral ‘vanuit hun hoofd’ en maken weinig verbinding met hun lichaam, de hoofdzetel van emoties.

Sommigen hebben het ook niet geleerd om dit kompas adequaat te gebruiken, waardoor hun emoties ontregeld zijn geraakt. De intensiteit kan te heftig waardoor ze overspoeld geraken. Of ze hebben de gewoonte gekweekt om lastige emoties te vermijden of te onderdrukken, waardoor de interne lading vaak een andere uitweg zoekt (bvb. in lichamelijke stress of een onverwachte uitbarsting).

Emoties kunnen door bepaalde leerervaringen ook gestold zijn geraakt, waardoor steeds dezelfde oude pijn, verdriet, kwaadheid,... komen opduiken. Het worden dan vastgeroeste reacties die te pas en te onpas opduiken en niet zijn afgestemd op wat men in de actuele situatie nodig heeft. Ze zijn dan niet langer een kompas maar een stoorzender.


Waaruit is deze module opgebouwd?

In 4 opeenvolgende secties leren cliënten hoe hun emoties hen van dienst kunnen zijn als waardevol kompas en hoe ze meer emotioneel bewustzijn kunnen ontwikkelen. Ze leren signalen te herkennen van over- en onderregulatie en krijgen tools aangeboden om binnen de veilige marge of het zogenaamde ‘tolerantievenster’ te blijven. Ze leren ook het onderscheid ervaren tussen helpende en niet-helpende emoties en worden op die manier geholpen om hun emotioneel kompas te kalibreren en een betere emotiecoach van zichzelf te worden.


Sectie 1: Emoties helpen jou te (over)leven

Sectie 2: Ontwikkelen van emotioneel bewustzijn

Sectie 3: Het vinden van de juiste verhouding tot je emoties

Sectie 4: Onderscheiden van helpende en niet-helpende emoties


Elke sectie bestaat uit verschillende bouwstenen. Dit kunnen teksten, oefeningen, filmpjes, vragenlijsten of reflectie-opdrachten zijn. Ze bieden verschillende ingangspoorten om met de onderliggende processen aan de slag te gaan. De secties kunnen op eigen tempo worden doorlopen en in de volgorde die het best aansluit bij de voorkeur en behoefte van de cliënt.


Hoe kan je deze module combineren met therapie?

Als hulpverlener kan je deze module eenvoudig toevoegen aan het zorgtraject van de cliënt. Op basis van je inschatting van het proces en de persoonlijkheid van de cliënt kan je de cliënt gericht verwijzen naar een bepaalde sectie of een specifieke bouwsteen. De cliënt kan zijn/haar ‘huiswerk’ met jou delen door het in afgeprinte vorm mee te nemen naar de sessie of op te laden in QIT online. Op die manier krijgt therapie een echt blended karakter!

Wil je meer weten over hoe je online zelfhulp kan integreren in je therapiesessies, schrijf je dan in voor het modules webinar.


We are happy to welcome you in the QIT community

qit online app preview