Nieuwe Module: Vormgeven aan mijn bestaan


Ontdek onze nieuwe module: VORMGEVEN AAN MIJN BESTAAN.

In deze module ligt de focus op zingeving en betekenis: wat maakt jouw leven zinvol? Hoe heb je je leven tot hiertoe ingericht? Hoe ga je om met moeilijkheden? Vanuit welke waarden wil je in het leven staan? Waarin wens je verandering?


Deze module wil cliënten helpen om hun bestaan vorm te geven. We laten hen stilstaan bij belangrijke levensvragen en nodigen hen uit om te reflecteren over het eigen leven. Doorheen dit bewustwordingsproces leren cliënten hun eigen waarden en levensvisie (beter) kennen. Vervolgens worden ze uitgedaagd om hun leven actief vorm te geven, verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken, steeds met hun eigen waarden als kompas.


De module bestaat uit vier secties, die zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen (video’s, teksten, reflectie-opdrachten, oefeningen,...). Cliënt en therapeut bepalen in onderlinge dialoog wat het best aansluit bij het proces en de persoonlijkheid van de cliënt. Therapie is tenslotte maatwerk en dat geldt evenzeer voor blended therapie.

Wil je weten hoe je deze module kan toevoegen aan een therapietraject? Lees hier hoe je te werk gaat.


Zoek je inspiratie voor hoe je online zelfhulp kan integreren in je therapiepraktijk of wens je meer informatie over een specifieke module? Neem zeker een kijkje op onze agenda en schrijf je in voor één van onze webinars rond blended care.


We are happy to welcome you in the QIT community

qit online app preview