Nieuwe Module: Ik (k)en mezelf

Ontdek onze nieuwe module: IK (K)EN MEZELF.

In deze module ligt de focus op het ontwikkelen van een gezonde relatie met jezelf. Hoe kan je komen tot meer begrip en aanvaarding van jezelf? Op welke manier kan je goed zorg dragen voor jezelf?


Om een antwoord te vinden op deze vragen, moet je jezelf eerst kennen: je moet weten waarnaar je verlangt, wat je drijft, wat je nodig hebt, wat je afschrikt, waartegen je jezelf wil beschermen,... Maar over welk zelf gaat het eigenlijk? We willen allemaal graag weten wie we zijn, maar dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Het zelf is geen vast setje kenmerken. Wie je bent, is voortdurend in beweging. Het is niet altijd makkelijk om die complexiteit van jezelf te vatten, laat staan te aanvaarden.

In deze module helpen we cliënten op weg om meer inzicht te krijgen in zichzelf. Ze worden uitgenodigd om stil te staan bij welke aspecten ze zichzelf toeëigenen (‘dit ben ik’) en welke aspecten ze afkeuren (‘zo wil ik niet zijn’) of onderdrukken (‘dit mag ik niet zijn’). Ze krijgen oefeningen aangeboden om de saboteur of de criticus in zichzelf te kennen en te transformeren tot een ondersteunende metgezel. Ze leren dat onderdrukte zelfaspecten vaak indirect expressie zoeken, via lichamelijke klachten, onvoorspelbare reacties, innerlijke onrust,... Door te verkennen wat die miskende zelfaspecten te bieden hebben, komen ze tot een meer geheel(d) zelf.De module bestaat uit 6 secties, die zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen (video’s, teksten, reflectie-opdrachten, oefeningen,...). Cliënt en therapeut bepalen in onderlinge dialoog wat het best aansluit bij het proces en de persoonlijkheid van de cliënt. Therapie is tenslotte maatwerk en dat geldt evenzeer voor blended therapie.

Wil je weten hoe je deze module kan toevoegen aan een therapietraject? Lees hier hoe je te werk gaat.


Zoek je inspiratie voor hoe je online zelfhulp kan integreren in je therapiepraktijk? Schrijf je dan in voor één van onze modules webinars.

We are happy to welcome you in the QIT community

qit online app preview