Module in de kijker: "Ik (k)en mezelf"


Het ontwikkelen van een gezonde relatie met onszelf is duidelijk een thema dat leeft. Deze module kan dan ook op heel wat belangstelling rekenen van cliënten en hulpverleners en werd intussen al 375 keer verkend!


We willen allemaal graag weten wie we zijn, maar dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Het zelf is geen vast setje kenmerken. Wie je bent, is voortdurend in beweging. Het is niet altijd makkelijk om die complexiteit van jezelf te vatten, laat staan te aanvaarden.


Waarover gaat deze module?

In deze module worden cliënten uitgenodigd om stil te staan bij zichzelf. Niet alleen bij die aspecten die ze zichzelf toeëigenen ('dit ben ik'), maar ook bij die aspecten die ze afkeuren ('zo wil ik niet zijn') of onderdrukken ('dit mag ik niet zijn'). Cliënten krijgen oefeningen aangeboden om de saboteur of criticus in zichzelf te leren kennen en te transformeren tot een ondersteunende metgezel. Ze leren dat onderdrukte zelfaspecten vaak indirect expressie zoeken via lichamelijke klachten, onvoorspelbare reacties, innerlijke onrust,... De module helpt cliënten om de meer volledige versie van zichzelf te ontdekken en te komen tot een meer geheel(d) zelf.

Hoe is de module opgebouwd?

De module bestaat uit zes secties die zijn opgebouwd uit verschillende bouwstenen (video’s, teksten, reflectie-opdrachten, oefeningen,...) :

  • Sectie 1: Wie ben ik?

  • Sectie 2: Wat heb ik in huis?

  • Sectie 3: Bewustworden van je dominante ikken

  • Sectie 4: Verkennen hoe en waarom je dominante ikken in je leven zijn gekomen

  • Sectie 5: Een zorgzame metgezel worden van jezelf

  • Sectie 6: Contact maken met je onderdrukte en onbekende ikken

Cliënt en hulpverlener bepalen in onderlinge dialoog wat het best aansluit bij het proces en de persoonlijkheid van de cliënt. Therapie is tenslotte maatwerk en dat geldt evenzeer voor blended therapie.


Wat zeggen cliënten en hulpverleners over deze module?

Cliënten geven aan dat de module hen geholpen heeft om meer inzicht te krijgen in zichzelf en hun functioneren. Ze vinden de inhoud relevant en interessant om in therapie op verder te bouwen. De gestructureerde, systematische opbouw wordt door cliënten als pluspunt ervaren, evenals de goede afwisseling tussen informatieve teksten, filmpjes en oefeningen. Ook hulpverleners laten ons weten dat de module een werkbaar instrument is dat ingezet kan worden in de therapie. De zelfzorgtips en het bonusmateriaal worden goed ontvangen.


Wil je graag met online zelfhulp aan de slag in je klinische praktijk? Neem dan zeker een kijkje in onze agenda en schrijf je in voor één van onze webinars rond blended care.


Wil je weten hoe je een module kan toevoegen aan een therapietraject? Lees hier hoe je te werk gaat.


Inspiratie gezocht!

Heb je zin om zelf de handen uit de mouwen te steken en een module vorm te geven? Of heb je ideeën voor een online zelfhulp aanbod? Neem dan zeker contact met ons op via hello@qit.online. We begeleiden je bij het ontwikkelproces en we belonen graag jouw inspanningen. Doordat ons platform druk bezocht wordt, ben je verzekerd van een groot publiek in Vlaanderen en Nederland. Als ‘mede-ontwikkelaar’ laten we jou bovendien meegenieten van de gedeelde vruchten op basis van een royalty model.

We are happy to welcome you in the QIT community

qit online app preview