Beleid inzake gegevensbescherming

(Laatste update 7 september 2021)


 

Dit document bevat het algemeen beleid inzake gegevensbescherming van Quality In Treatment bv, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0525.829.575, met maatschappelijke zetel te 3010 Leuven, Koning Albertlaan 104.

QIT bv verwerkt uw persoonsgegevens, d.i. gegevens die toelaten om u als natuurlijke persoon te identificeren, en wil u aan de hand van dit beleidsdocument meedelen welke gegevens het verzamelt en waarom wij het dat doet.

Dit beleid heeft enkel betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door QIT als verwerkingsverantwoordelijke. Voor de verwerkingen waarbij QIT optreedt als verwerker en andere organisaties, ondernemingen of overheden bijstaat, verwijzen wij naar de maatregelen als verwerker die u hier kan vinden.

We proberen zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en houden ons daarbij aan de eisen die de regelgeving oplegt. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

  • Via dit beleid duidelijk aangeven voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken

  • Nooit meer informatie vragen dan nodig

  • Uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derde partijen tenzij dit absoluut nodig is voor de werking van deze doeleinden

  • Ervoor zorgen dat onze beveiliging op orde is en direct ingrijpen indien nodig u de mogelijkheid geven om uw gegevens in te kijken of te wijzigen.

 

Gefeliciteerd, je hebt het gehaald! 👏

Dit was ons beleid inzake gegevensbescherming. Heb je vragen of is er iets onduidelijk? Stuur dan een mailtje naar info@qit.online en wij zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Dit beleidsdocument kan in de toekomst worden gewijzigd. De wijzigingen worden in beginsel automatisch van kracht na publicatie.

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.


 

Quality In Treatment bv

Koning Albertlaan 104

3010 Leuven, België

Geregistreerd in KBO onder nummer 0525.829.575