Questionnaire Library

Afkorting
Volledige Benaming
Omschrijving
Auteurs
#items
Prijs
ACQ
Cognities Paniek en Agorafobie Vragenlijst
Bevraagt belevingen en cognities die gepaard gaan met paniek en agorafobie
Chambless e.a. (1984, oorspr.versie); Bouman (1995, Nedl. aanp.)
14
0
ADP-IV
Assessment DSM-IV persoonlijkheidsstoornissen
Brengt DSM-IV persoonlijkheidspathologie in kaart
Schotte & De Doncker (1994)
94
0
ASI
Anxiety Sensitivity Index
Meet gevoeligheid voor angst
Taylor et al (2007, oorspr. versie); de Jong (2008, Nedl, aanp.)
18
0
BDI-2-NL-R
Beck Depression Inventory
Meet ernst van depressieve symptomen
Beck, Steer, Brown (1996, oorspr. versie); van der Does (2002, Nedl. aanp.)
21
1.92
BIS-11
Barrett Impulsiviteit Schaal
Meet de mate van controle versus impulsiviteit
Patton et al (1995, oorspr. versie); Lijffijt & Barratt (2005, Nedl. aanp.)
30
0
BIS-BAS
Gedragsinhibitie/-activatie
Meet twee verschillende motivationele systemen: gevoeligheid voor bestraffing en gevoeligheid voor beloning
Carver & White (1994, oorspr. versie); Franken, Muris & Rassin (2005, Nedl. aanp.)
24
0
BSI
Brief Symptom Inventory
Multidimensionele klachtenlijst die psychische en lichamelijke symptomen bevraagt
Derogatis (1977, oorspr. versie); De Beurs (2008, Nedl. aanp.)
53
2.65 (Pearson)
BSL-23
Borderline Symptomen Lijst
Bevraagt de typische borderline symptomen
Bohus et al (2007, oorspr. versie); Leenarts et al (2009, Nedl. aanp.)
23
0
BTK
Beoordeling Therapeutisch Klimaat
Beoordeelt het therapeutisch klimaat en brengt helpende, storende & ontbrekende therapiegebeurtenissen in kaart; Versie voor cli�nt, hulpverlener, betrokkenen
Miller & Duncan (oorspr. versie, 2002) Asmus, Crouzen & van Oenen (Nedl. aanp., 2004); Stinckens, Soenen & Smits (2012)
18
0
BVL
Bezorgdheden Vragenlijst
Bevraagt de zorgen van de cliënt en zijn/haar gezin; Versie voor kind, jongere, ouder, volwassene
Rober & Van Tricht (2014)
14
0
Behoefte Zorg
Bevraging Zorgbehoefte
Bevraagt de zorgbehoeften op vlak van zelfzorg, psychische gezondheid en risicovol gedrag; Versie voor cliênt & mantelzorger
OPZ Geel
13
0
CIT
Checkbox Interventies Therapeut
Bevraagt welke therapeutinterventies in de voorbije sessie werden toegepast; Versie voor hulpverlener
Trijsburg e.a. (2004)
74
0
Change Q
Change Questionnaire
Peilt naar positieve, negatieve en gewenste veranderingen, bevraagt oorzaken van verandering en belangrijke veranderingsmechanismen; Versie voor cli�nt & betrokkenen; Uitgebreide & verkorte versie
Stinckens & Smits (2012)
18
0
DAPP-SF
Dimensional Assessment of Personality Pathology
Bevraagt specifieke kenmerken van hele spectrum van persoonlijkheidspathologie
Livesley & Jackson (oorspr. versie, 2006); De Beurs et al (Nedl. aanp., 2009)
136
12 (Hogrefe)
DASS-21-R
Depressie Angst & Stress Schaal
Meet depressieve, angst- en stressklachten
Lovibond & Lovibond (oorspr. versie, 1995), De Beurs e.a. (Nedl. aanp., 2001)
21
0
DERS
Difficulties in Emotion Regulation Scale
Bevraagt meerdere aspecten die voorkomen bij problemen van emotieregulatie
Gratz & Roemer (oorspr. versie, 2003) Slee e.a. (Nedl. aanp.)
36
0
DFS
Dialogische Feedbackschaal
Bevraagt hoe de cliënt de therapiesessie heeft ervaren, wat hem/haar geraakt en verrast heeft; Versie voor kind, jongere, ouder, volwassene
Rober & Van Tricht (2014)
5
0
DIS-Q
Dissociation Questionnaire
Bevraagt dissociatieve symptomen
Vanderlinden (1993)
63
0
EC
Effortful Control
Meet de mate waarin men in staat is tot doelbewuste controle en planning
Derryberry & Rothbart (oorspr. versie, 1988); Hartman, Majdandžić en Rothbart (Nedl. aanp., 2007)
19
0
FACES
Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scales
Bevraagt aanpassingsvermogen en mate van cohesie in gezin; Versie voor jongere & ouder
Olsen & Gorall (oorspr. Versie); Wagenmakers & Beerling (Nedl. aanp.)
62
0
FAM OPZ
Familie Tevredenheidsmeting
Peilt naar de tevredenheid van het ondersteunend familiaal netwerk omtrent de aangeboden zorg
OPZ Geel (2016)
20
0
FSCRS
Forms of Self-Criticizing/Attacking & Self-Reassuring Scale
Brengt positieve en negatieve zelfbejegening in kaart
Gilbert et al (2004)
22
0
GAF
Globaal Algemeen Functioneren
Schaal die gebruikt wordt om inschatting te maken van algemeen niveau van functioneren van de cliënt; Versie voor hulpverlener
DSM-IV
1
0
HHI
Herth Hope Index
Meet hoop
Herth (oorspr. versie, 1989); Van den Bogaard, Van Nieuwenhuizen & Van Gestel-Timmermans (Nedl. aanp., 2006)
12
0
Hoop
Hoopschaal
Meet hoop en verwachting omtrent therapie; Versie voor kind, jongere & ouder
De Gouw & Stinckens (2016)
5
0
ISI
Insomnia Severity Index
Peilt naar slaapproblemen
Bastien, Vallières & Morin (2001)
5
0
Kidscreen-27
Kidscreen
Bevraagt de kwaliteit van leven van kind of jongere; Versie voor jongere & ouder
The Kidscreen Group Europe (2006)
27
0
LAV
Leeds Afhankelijkheidsvragenlijst
Meet middelenafhankelijkheid (alcohol, drugs,...)
Raistrick et al (1994, oorspr. versie); Bortels et al (2011, Nedl. versie)
10
0
MANSA-16
Manchester Short Assessment of Quality of Life
Peilt naar de kwaliteit van leven
van Nieuwenhove, Schene & Koeter (2000)
16
0
MLQ
Meaning in Life Questionnaire
Peilt naar betekenis- en zingeving in het leven
Steger, Frazier, Oisgi, & Kaler (2006)
10
0
NEL
Nederlandse Empowerment Lijst
Bevraagt empowerment. Peilt ook naar de mate waarin het hulpaanbod empowerend werkt
Boevink (2009), Trimbosinstituut
40
0
NSSI DSM Screening
Screeningsvragenlijst Opzettelijk Zelfverwondend Gedrag
Peilt naar opzettelijk zelfverwondend gedrag
Whitlock & Purington (oorspr. versie) Baetens & Claes (Nedl. aanp.)
13
0
NSSI Outcome
Outcomevragenlijst Opzettelijk Zelfverwondend Gedrag
Peilt naar opzettelijk zelfverwondend gedrag
Whitlock & Purington (oorspr. versie), Baetens & Claes (Nedl. aanp.)
9
0
OOME
Omgang Ouders met Emoties
Bevraagt hoe ouders omgaat met emoties; Versie voor ouders
Gottman Institute (2013)
8
0
OQ-45
Outcome Questionnaire
Geeft globale indruk van de aard en ernst van psychisch (dis)functioneren
Lambert & Burlingame (oorspr. versie, 1996); De Jong e.a. (Nedl. aanp.)
45
0
PAS
Paniek Agorafobie Schaal
Brengt paniek- en agorafobieklachten in kaart
Bandelow (oorspr. versie); Academisch Angstcentrum (Nedl. aanp.)
18
0
PLAN HERSTEL
Persoonlijk Herstelplan
Inventarisatie van belangrijkste levensdomeinen en mate van tevredenheid hierover. Ook worden persoonlijke doelen en ervaren veranderingen in kaart gebracht
Noolim (Netwerk GGZ Oost-Limburg)
5
0
POL
Paniek Opinielijst
Bevraagt gedachten, ideeën en manier van omgaan m.b.t een paniekaanval
Telch (oorspr. versie, 1989); de Beurs, Nedl. Aanp., 1995)
45
0
PSOL
Postsessie Observatielijst
Lijst waarmee ouders kunnen aangeven hoe de therapiesessie voor hun kind is geweest
De Gouw (2016)
6
0
PSWQ
Penn State Worry Questionnaire
Meet neiging tot piekeren
Stöber & Bittencourt (oorspr. versie, 1998); Hermans, Ruys & van den Bergh (Nedl. aanp., 2005)
15
0
PTGI
Posttraumatic Growth Inventory
Gaat na in welke mate er sprake is van positieve veranderingen na confrontatie met stresserende en mogelijk traumatische gebeurtenissen
Tedeschi et al (2017)
25
0
PTQ
Perseverative Thinking Questionnaire
Meet neiging tot herhaaldelijk negatief denken
Ehring et al (oorspr. versie, 2011); Ehring & Topper (Nedl. aanp., 2012)
15
0
QUALIDEM
Kwaliteit van Leven
Gaat kwaliteit van leven na bij mensen met dementie in verpleeg- en verzorgingshuizen
Ettema, de Lange, Dröes, Mellenbergh & Ribbe (2005)
40
0
RQ
Relatievragenlijst
Peilt naar gehechtheidsstijl en manier van in-relatie-treden met anderen
Bartholomew & Horowitz (oorspr. versie, 1991); Lowyck, Luyten, Hutsebaut & Corveleyn (Nedl. aanp., 2008)
16
0
RRS Brooding
Ruminative Response Scale Brooding
Gaat na wat men zoal denkt of doet wanneer men zich droevig, neerslachtig of depressief voelt
Treynor et al (oorspr. versie, 2003); Raes e.a (Nedl. aanp., 2009)
5
0
RS-nl
Resilience Scale
Bevraagt de veerkracht van de cliënt.
Wagnild & Young (oorspr. versie, 1987); Portzky (Nedl. aanp.)
25
4.80 (Pearson)
SBL
Sessiebeoordelingslijst
Peilt naar helpende, storende en ontbrekende therapiegebeurtenissen in de sessie; Versie voor cliënt, hulpverlener
Stinckens & Smits (2012)
4
0
SBL+
Sessiebeoordelingslijst Uitgebreid
Peilt naar helpende, storende en ontbrekende therapiegebeurtenissen in de sessie. Aangevuld met schalen die peilen naar helpende processen, hoop en verwachting, en het therapieperspectief; Versie voor kind, jongere, volwassene, hulpverlener
Stinckens & Smits (2012)
13
0
SCORE-15
Index of Family Function and Change
Bevraagt het gezinsfunctioneren; Versie voor jongere, volwassene
Stratton et al (oorspr. versie, 2010); Lemmens, De Corte & Verhofstadt (Nedl. aanp., 2015)
15
0
SDQ
Strengths & Difficulties Questionnaire
Bevraagt psychosociale problemen bij kinderen & jongeren; Versie voor jongere, volwassene
Goodman (oorspr. versie, 1997); Widenfelt et al (Nedl. aanp., 2003)
25
0
SHS
Adult State Hope Scale
Peilt naar hoop op verandering
Snyder et al
6
0
SWLS
Satisfaction with Life Scale
Gaat tevredenheid in huidige leefsituatie na
Diener, Emmons, Larsen & Griffin (1985)
5
0
TAS-20
Toronto Alexithymia Scale
Meet alexithymie
Taylor et al (oorspr.versie, 1985); Kooiman, Spinhoven & Trijsburg (Nedl. aanp., 2002)
20
0
TASC
Therapeutic Alliance Scale
Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact tussen kind/jongere & hulpverlener.
Shirk, Karver & Brown (oorspr. versie), Stinckens & Baetens (Nedl. aanp.)
12
0
TUM
Tool voor Uitkomstenmeting
Bevraagt klachten, sociale relaties, tevredenheid over behandeling en therapeutische relatie
VVGG (2010)
11
0
UBOS
Utrechtse Burnout Schaal
Brengt burn-out klachten in kaart
Schaufeli & Dierendonck (1981, 2000)
15
1.46 (Pearson)
UCL
Utrechtse Coping Lijst
Bevraagt copinggedrag
Schreurs et al (1993)
47
1.50 (Pearson)
VOB
Vragenlijst Overspanning & Burn-out
Bestaat uit een oriënterende checklist en twee uitgebreide vragenlijsten naar moeilijke omstandigheden op het werk en persoonlijke copingstijl met die moeilijke omstandigheden
Rogiers & Declercq
42
0
VTK
Vragenlijst Therapeutkenmerken
Inventariseert therapeutkenmerken; Versie voor hulpverlener
Trijsburg, Lietaer & Colijn (2004)
47
0
WAV
Werkalliantievragenlijst
Peilt naar de kwaliteit van het therapeutisch contact; Versie voor kind, jongere, volwassene, hulpverlener
Hatcher & Gillaspy (oorspr. versie, 1992), Stinckens e.a. (Nedl. aanp., 2009)
12
0
YOQ-30
Youth Outcome Questionnaire
Peilt naar de aard en ernst van psychisch disfunctioneren; Versie voor jongere
Burlingame e.a. (oorspr. versie, 1998), Trijsburg (Nedl. aanp., 2003)
30
0
ZC
Zelfcompassie vragenlijst
Bevraagt mate van zelfcompassie
Neff (2003)
24
0
ZIL
Zelfinventarisatielijst Posttraumatische Stressstoornis
Peilt naar posttraumatische symptomatologie
Hovens, Bramsen & van der Ploeg (2000)
22
1.28 (Pearson)
eACS
emotional Attentional Control Scale
Peilt naar aandacht en concentratievermogen bij emotionele arousal
Derryberry & Reed (oospr. versie, 2002) Barry e.a. (Nedl. aanp., 2013)
14
0